Hausa gyarawa

Bayani gyarawa

Buda abinda da ake nufi da wannan Kalmar shine fadada wani abu ko Kara mashi girma sosai

Misali gyarawa

  • Na buda asusun Baki na

Fassara gyarawa

  • English: expanding

Buda abinda da ake nufi da wannan Kalmar shine wani irin kakar magurji ne da mata keyi wajen tusa tozali ko