Ruwa mai zaki wanda aka samar dashi daga tsiron kudan zuma.